İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İlçemiz Halitpaşa Mahallesinde 10 ada 110 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 29/01/2019 tarih ve 143 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 18/02/2019 tarih ve E.346/3422 sayılı yazısı ile askı/ilan ve dağıtım işlemleri yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu plan değişikliği, 26/02/2019-26/03/2019 tarihleri arasında Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ilan panosunda ve resmi internet sayfamızda ilan edilmiştir. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gerçekleşmediğinden 03/04/2019 tarih ve E.1020 sayılı yazımız ile plan değişikliği arşivlenmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün E.11761 sayılı yazısında; "...askı ilan işlemlerinin eksik yapıldığı görülmüş olduğundan eksik askı işlemleri tamamlanarak,1 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA