ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesinde '' Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye meclisince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.'' denilmektedir.
Çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek, daha temiz düzenli ve güzel bir çevre için vatandaşlardan gelen yoğun taleplerin iş programı çerçevesinde değenlendirilerek karşılanması adına, yazımız ekinde sunulan Cüruf atma, yıkama, süpürülme, tadilat, mobilya atığı, ağaç dalı ( Park - Bahçe atığı) işlemlerine dair hizmet bedelinin ' 2019 Yılı Gelirler Tarifesine İlavesi ' Erdek Belediye Meclisi'nin 06.03.2019 tarih ve 27 sayılı gündeminde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olması, aksi şekilde davranıldığı takdirde; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddelerine istinaden idari para cezası uygulanacağını belirtiriz.

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA