İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

Belediye Encümeninin 03/08/2018 tarih ve 2018/153 sayılı kararı ile İlçemiz Atatürk Mahallesi’nde 133 ve 138 ada ile İlçemiz Alaattin Mahallesi’nde 388 nolu adalarda muhtelif parselleri kapsayan yaklaşık 0.48 hektar alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 39. Ve 40. Maddelerine istinaden hazırlanan parselasyon planlarının onaylanması ve 1 ay müddetle askı ilanının yapılmasına karar verilmiştir. Parselasyon planları 10/09/2018-10/10/2018 tarihleri arasında 1 (Bir) ay süre ile askıya çıkarılmış ve askı süresince itirazlar gelmiştir. Askı süresince gelen itirazlar ile ilgili Belediye Encümeninin 22/11/2018 tarih ve 2018/243 sayılı kararı ile söz konusu parselasyon planlarının ilk askı süresince gelen itirazlara göre yapılan değişikliklere istinaden onaylanmasına ve 15 gün müddetle ikinci kez askı ilanının yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre; 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi gereğince parselasyon planlarının bir (15) gün süreyle mutat vasıtalarla (hoparlör, ilan tahtası vb.) ve Belediyemiz internet sayfasında ilanlanmıştır.

 

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA